Atakar Consulting

Atakar Tesisat Hakkında

Türkiye'nin ileri gelen proje firmalarindan olan Atakar Tesisat'ın yöneticisi Sayın Oktar Atakar, BSAAE, MSME, Purdue University'den uçak mühendisliği lisansını almış, sonra da The University of Louisville'de makina mühendisliği alanında master yapmıştır. Senler, Campbell & Associates, Inc da makina mühendisi olarak çalıştıktan sonra Atakar Tesisat'taki yerini almak için Türkiye'ye dönmüştür. Oktar Bey İngilizce ve Almanca dillerini akıcı olarak kullanmaktadır.

Erdoğan Atakar in 1966 Atakar Tesisat Proje Bürosu 1963 senesinde Sayın Erdoğan Atakar tarafından Karaköy, Istanbul'da kurmuştur. Makina Yüksek Mühendisi Erdoğan Atakar Istanbul Teknik Üniversitesi mezunu olup tesisat sektöründe aktif bir lider olarak tanınmıştır. Sevgili liderimizi 2003 senesinde kaybettik. Bize verdiği profesyonellik anlayışı ve yaşam sevgisi için ona müteşekkiriz. Yöneticimiz Oktar Atakar, Erdoğan Atakar'ın oğludur.

Kırk seneyi aşan çalışmalarımız esnasında değişik tür tesisler üzerinde önemli tecrübeler kazandık. Uzmanlık geliştirdiğimiz alanlar arasında endüstriyel tesisler, ofis, sağlık, banka, ve residanslar vardır. Detaylı bilgi için lütfen projelerimize bakınız.

Atakar ortaklarının eski bir fotografı. Solda: Oktar Atakar ve Erdoğan Atakar. Sağda Erdal Taşcıoğlu. The Atakar Partners: Erdoğan, Oktar and Erdal

Copyright © 2004-2010 Atakar Tesisat